Tájékoztatás a BMMK 2018-2022 évi időszakra történő küldöttválasztás eredményéről

Tisztelt BMMK Tagtársunk!

Tisztelt Mérnök Úrhölgy/Úr!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a BMMK a Hatályos Alapszabályában foglalt előírások szerint 2018. február-március-április hónapokban Jelölő Bizottsági jelölést követően a teljes tagság levélszavazása eredményeként megválasztotta a 2018-2022 időszakra a küldötteket. A küldötti szavazás lezárását követően a Szavazatszámló Bizottság összeszámlálta a visszaérkezett levélszavazatokat és a szavazatszámlálás eredményét 2018. április 6-án kelt jegyzőkönyvben rögzítette. A szavazatszámlálási jegyzőkönyv tanúsága szerint a BMMK teljes tagsága levélszavazás útján a következő ciklusra a mellékletben felsorolt 70 fő küldöttet és 10 fő pótküldöttet választotta meg.

A megválasztott küldödtteknek és pótküldötteknek a BMMK Vezetősége nevében gratulálok. Kérem a küldötteket, hogy a BMMK eredményes működéséhez a küldöttértekezleteken történő aktív részvételükkel járuljanak hozzá.

Küldötti tevékenységükhöz jó munkát kívánok.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kukai Tibor

BMMK elnöke

 

Mellékletek:

Elérhetőségeink

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-016 és C-018,

(PTE Műszaki és Informatikai Kar Kollégium parkoló felöl)
webcím: http://www.bamernok.hu

Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank 10402427-24215545-00000000
Adószám:18310263-2-02

 

 • Elnök: Dr. Kukai Tibor

 

 • Titkár:  Dr. Boda Géza 
 • e-mail: titkar@bamernok.hu,
 • Telefon/fax: (72) 211-026
 • Fogadóórája: kedd és csütörtök: 8:30-12:00 h


Titkársági ügyintézés: 

Batancs Éva

hétfőtől csütörtökig: 08.00 - 16.00 h, pénteken: 08.00 – 14.00 h.

 • e-mail: titkarsag@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 503-650/23830 és (72) 211-026

 

 Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése:

 • Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens
 • Fogadóórái: kedd és csütörtök: 8:30 h - 12:00 h
 • e-mail: tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
 • Tel.:+36 30/791-6461