TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

 

a BMMK tagjai részére a 2018 évi küldöttgyűlésig lebonyolítandó küldöttválasztásról és a küldöttgyűlésen megtartandó tisztújításról.

 

Tisztelt Mérnök Úrhölgy/Úr!

Tisztelt Kamarai Tagtársunk!

 

A jelenleg működő, 2014. áprilisában megtartott levélszavazáson és 2014. május 8-án a honlapra felkerült megválasztott Küldöttgyűlés tagjainak (küldötteinek) mandátuma 2018. május 8-án le fog járni.

Ugyanígy a 2014. május 8-án megtartott küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők mandátuma is 2018. május 8-án le fog járni.

Mind a küldöttekről, mind a tisztségviselőkről a fent nevezett lejárati határidőkig új választásokat kell tartani.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2017.05.12-i Küldöttgyűlésén  megválasztotta a jelenleg hatályos Jelölőbizottságot. A Jelölőbizottság névsora a BMMK honlapján www.bamernok.hu megtalálható.

Mindkét választáshoz a küldöttválasztáshoz is és a tisztségviselők választásához is a jelölőlistát a Jelölőbizottság állítja össze.

A választás két fordulóban történik.

Először a küldöttek megválasztására kerül sor. A BMMK Alapszabálya értelmében a küldöttek megválasztása a teljes tagság levélszavazás útján történő szavazásával történik.

A Jelölőbizottság a jelenlegi küldöttek további küldötti jelölésükre vonatkozó megkérdezésével, a szakcsoportok véleményét is kikérve, a megüresedett küldötti helyekre vonatkozó szakmaarányos személyi javaslatok alapján kialakította a 2018 évi levélszavazással történő küldöttválasztáshoz a jelölőlistát.

A küldötti szavazólapot és a levélszavazás módjára vonatkozó felhívást minden BMMK tagnak postai úton hamarosan meg fogjuk küldeni.

A választások második fordulójában kerül sor a tisztségviselők következő ciklusra történő megválasztására.

Erre a BMMK 2018. május 4-én megtartásra kerülő Küldöttgyűlésen a már addigra megválasztott új küldöttek szavazásával kerül sor.

Tisztelettel kérjük a BMMK teljes tagságát, hogy a küldöttekre vonatkozó levélszavazáson mindenki vegyen részt, és a jelölőlistán ellenőrizze, hogy a saját szakterületének megfelelő képviselete van-e a küldöttek körében.

Amennyiben a fent leírt választásokkal kapcsolatosan bárkinek észrevétele, vagy javaslata  van, azt haladéktalanul közölje a BMMK Jelölőbizottságával.

Minden Mérnök Úr és Mérnök Úrhölgy tagtársunk aktív részvételére számítva

tisztelettel:

                        

        Tompos Antal sk.                                              Dr. Kukai Tibor sk.

        BMMK Jelölőbizottság elnöke                              BMMK Elnöke

Pécs, 2018.03.09.

Elérhetőségeink

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-016 és C-018,

(PTE Műszaki és Informatikai Kar Kollégium parkoló felöl)
webcím: http://www.bamernok.hu

Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank 10402427-24215545-00000000
Adószám:18310263-2-02

 

 • Elnök: Dr. Kukai Tibor

 

 • Titkár:  Dr. Boda Géza 
 • e-mail: titkar@bamernok.hu,
 • Telefon/fax: (72) 211-026
 • Fogadóórája: kedd és csütörtök: 8:30-12:00 h


Titkársági ügyintézés: 

Batancs Éva

hétfőtől csütörtökig: 08.00 - 16.00 h, pénteken: 08.00 – 14.00 h.

 • e-mail: titkarsag@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 503-650/23830 és (72) 211-026

 

 Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése:

 • Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens
 • Fogadóórái: kedd és csütörtök: 8:30 h - 12:00 h
 • e-mail: tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
 • Tel.:+36 30/791-6461