2018-05-31

A BMMK nyári nyitvatartása

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat és Ügyfeleinket, hogy a Baranya Megyei Mérnöki Kamara

                 

2018. augusztus 13 – 17.-ig 
   a kamarai adminisztráció szabadságolás miatt szünetel.

kedden 14.-én  09-12 h-ig dr. Boda Géza  titkár

ügyeleti fogadó napot tart.


2018. augusztus 21-től a szokásos nyitvatartási rendben fogadjuk

Tisztelt Tagjainkat és Ügyfeleinket.

Tovább »
2018-05-10

Megvolt a tisztújítás a kamarában

Tisztújító Küldöttgyűlést tartott május 4-én a Baranya Megyei Mérnöki Kamara.

Tovább »
2018-04-16

Tájékoztatás a BMMK 2018-2022 évi időszakra történő küldöttválasztás eredményéről

Tisztelt BMMK Tagtársunk!

Tisztelt Mérnök Úrhölgy/Úr!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a BMMK a Hatályos Alapszabályában foglalt előírások szerint 2018. február-március-április hónapokban Jelölő Bizottsági jelölést követően a teljes tagság levélszavazása eredményeként megválasztotta a 2018-2022 időszakra a küldötteket. A küldötti szavazás lezárását követően a Szavazatszámló Bizottság összeszámlálta a visszaérkezett levélszavazatokat és a szavazatszámlálás eredményét 2018. április 6-án kelt jegyzőkönyvben rögzítette. A szavazatszámlálási jegyzőkönyv tanúsága szerint a BMMK teljes tagsága levélszavazás útján a következő ciklusra a mellékletben felsorolt 70 fő küldöttet és 10 fő pótküldöttet választotta meg.

A megválasztott küldödtteknek és pótküldötteknek a BMMK Vezetősége nevében gratulálok. Kérem a küldötteket, hogy a BMMK eredményes működéséhez a küldöttértekezleteken történő aktív részvételükkel járuljanak hozzá.

Küldötti tevékenységükhöz jó munkát kívánok.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kukai Tibor

BMMK elnöke

 

Mellékletek:

Tovább »
2018-03-09

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

 

a BMMK tagjai részére a 2018 évi küldöttgyűlésig lebonyolítandó küldöttválasztásról és a küldöttgyűlésen megtartandó tisztújításról.

 

Tisztelt Mérnök Úrhölgy/Úr!

Tisztelt Kamarai Tagtársunk!

 

A jelenleg működő, 2014. áprilisában megtartott levélszavazáson és 2014. május 8-án a honlapra felkerült megválasztott Küldöttgyűlés tagjainak (küldötteinek) mandátuma 2018. május 8-án le fog járni.

Ugyanígy a 2014. május 8-án megtartott küldöttgyűlésen megválasztott tisztségviselők mandátuma is 2018. május 8-án le fog járni.

Mind a küldöttekről, mind a tisztségviselőkről a fent nevezett lejárati határidőkig új választásokat kell tartani.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2017.05.12-i Küldöttgyűlésén  megválasztotta a jelenleg hatályos Jelölőbizottságot. A Jelölőbizottság névsora a BMMK honlapján www.bamernok.hu megtalálható.

Mindkét választáshoz a küldöttválasztáshoz is és a tisztségviselők választásához is a jelölőlistát a Jelölőbizottság állítja össze.

A választás két fordulóban történik.

Először a küldöttek megválasztására kerül sor. A BMMK Alapszabálya értelmében a küldöttek megválasztása a teljes tagság levélszavazás útján történő szavazásával történik.

A Jelölőbizottság a jelenlegi küldöttek további küldötti jelölésükre vonatkozó megkérdezésével, a szakcsoportok véleményét is kikérve, a megüresedett küldötti helyekre vonatkozó szakmaarányos személyi javaslatok alapján kialakította a 2018 évi levélszavazással történő küldöttválasztáshoz a jelölőlistát.

A küldötti szavazólapot és a levélszavazás módjára vonatkozó felhívást minden BMMK tagnak postai úton hamarosan meg fogjuk küldeni.

A választások második fordulójában kerül sor a tisztségviselők következő ciklusra történő megválasztására.

Erre a BMMK 2018. május 4-én megtartásra kerülő Küldöttgyűlésen a már addigra megválasztott új küldöttek szavazásával kerül sor.

Tisztelettel kérjük a BMMK teljes tagságát, hogy a küldöttekre vonatkozó levélszavazáson mindenki vegyen részt, és a jelölőlistán ellenőrizze, hogy a saját szakterületének megfelelő képviselete van-e a küldöttek körében.

Amennyiben a fent leírt választásokkal kapcsolatosan bárkinek észrevétele, vagy javaslata  van, azt haladéktalanul közölje a BMMK Jelölőbizottságával.

Minden Mérnök Úr és Mérnök Úrhölgy tagtársunk aktív részvételére számítva

tisztelettel:

                        

        Tompos Antal sk.                                              Dr. Kukai Tibor sk.

        BMMK Jelölőbizottság elnöke                              BMMK Elnöke

Pécs, 2018.03.09.

Tovább »
2018-03-05

Végső nyugalomra helyezték Barsiné Pataky Etelkát

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara volt elnöke, aki két cikluson át, 2009-től 2017-ig volt szakmai önkormányzatunk meghatározó vezetője.

Barsiné Pataky Etelkát március 2-án, a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. A gyászolók között a kamara jelenlegi és korábbi tisztségviselői mellett ott volt Orbán Viktor miniszterelnök, Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, valamint Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

"Barsiné Pataky Etelka élete minden területén mérnök maradt, hazája és annak társadalma javát szolgálta, a szó nemes értelmében a polgári kultúra értékteremtő képviselőjeként. Ha egy zászlóvivő dől ki a sorból, a csapatnak nem szabad megtorpannia, hanem fel kell venni a zászlót és haladni tovább a közösen kijelölt úton. Ő zászlóvivő volt, a mérnöki hivatás kemény és következetes harcosa." - mondta Nagy Gyula, az MMK elnöke búcsúbeszédében.

A temetésről készült részletes tudósításunkat megtalálja a https://mmk.hu/informaciok/hirek/20180302-barsine-pataky-etelka oldalon, ahol teljes terjedelmében elolvashatja Nagy Gyula, valamint Orbán Viktor miniszterlnök búcsúbeszédét is. Ezen kívül a Mérnök Újság márciusi lapszámában részletesen is megemlékezünk a kamaránk előző elnökéről.

Üdvözlettel,
Magyar Mérnöki Kamara

Tovább »
2018-02-28

Medgyaszay István emlékkiállítás a PTE MIK-en

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara meghívja Önt Medgyaszay István építőművész születésének 140. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megtekintetésére

https://mik.pte.hu/esemenyek/medgyaszay-istvan-emlekkiallitas-a-pte-mik-en

Tovább »
2018-02-12

Nyerő volt a 21. Mérnökbál

Tisztelt Kamarai Tagjaink!

A hagyományoknak megfelelően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2018. február 10-én, szombaton a Palatinus Szálló Bartók termében ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 21. Mérnökbállal ünnepelte az elmúlt esztendő mérnöki sikereit és díjazottjait. A rendezvényről a Dunántúli Naplóban és a BAMA portálon közzétett híranyag, valamint a bálon készült fotók megtekinthetők az alábbi linken.

Újságcikk

Mérnökbál 2018

Tovább »
2018-02-02

Kedvezményes hitelek épületenergetikai fejlesztésekre is.

Tisztelt Kamarai Tagjaink!

Figyelmükbe ajánljuk az OTP Bank Nyrt. épületenergetikai fejlesztésekre vonatkozó, uniós  pályázati lehetőségre figyelemfelhívó cikkét:

Tovább »
2017-11-13

Felhívás

 MŰEGYETEM  1782

A BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki képzésére a 2018-as évre meghirdeti a jelentkezést. A képzés időtartama 4 félév, kezdés 2018 februárjában. A képzés elsősorban meglévő épületek vizsgálatával és megerősítési technikákkal foglalkozik, továbbá tartalmaz elméleti, általános mérnöki és tervezési tárgyakat is.

Részletek a http://www.szt.bme.hu honlapon.

Tovább »
2017-10-30

Mérnök Nap 2017

A mérnöknap nagyberuházásokról, tervezői lehetőségekről szólt
Új kihívások és óriási esélyek Ezúttal a PTE Műszaki és Informatikai Kar Boszorkány utcai nagyelőadója telt meg a mérnöknapi előadásokra október 26-án, csütörtökön.

Az újságcikk megtekintéséhez, kérem kattintson az alábbi linkre:Mérnöknap 

A képek megtekintéséhez, kérem kattintson az alábbi linkre:
https://photos.app.goo.gl/Slze9byHLphEBMd72

A Mérnöknap videó felvétele, mely felkerült a youtubera Ezen a linken érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=0Fyf98gUmJw

Tovább »
2017-10-30

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Aranygyűrűs Mérnöke 2017” díj

Szentirmay György okleveles vízépítőmérnök, és vízellátás, csatornázás, egészségügyi szakmérnök 1944-ben született Szombathelyen.

A mérnöki és szakmérnöki diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte.

A BARANYATERV-nél tervező, osztályvezető, irodavezető és műszaki igazgató-helyettesi beosztásokban dolgozott. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál osztályvezető, a Dél-dunántúli Vízügyi Felügyeletnél műszaki igazgató-helyettes, majd a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnél osztályvezető. 2007-től jelenleg is vezető tanácsadó az AQUAPROFIT Zrt-nél.

Szakmai tevékenysége során víziközművek, települési vízművek, kistérségi- kisregionális vízművek, vízkezelési technológiák, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító telepek, fürdők, csapadékvíz-elvezető hálózatok tervezését végezte, ill. vízrendezéssel kapcsolatos terveket készített.

Baranya és Somogy megyében a kommunális, ipari és mezőgazdasági vízellátás, valamint csatornázás és szennyvíztisztítás szakmai felügyeletét, a vízügyi hatósági munka műszaki vonatkozású részeinek irányítását, illetve koordinálását végezte. Vízügyi területen nagy projektek műszaki tervek kidolgozásában vesz részt, elkészült tervek szakmai zsűrizését végzi.

1990 óta a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport elnökségi tagja. A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya Megyei Területi Szervezetének vezetőségi tagja.

Számos kitüntetés, köztük a Magyar Hidrológiai Társaságtól a „Pro Aqua” Emlékérem birtokosa.

 

 

Tovább »
2017-01-29

Tájékoztató

Fontos jogszabályi változások 2017-ben

Tovább »
2016-10-20

TÁJÉKOZTATÓ

Új jogosultságok megadásánál a gyakorlati idő számítása az szakmai végzettség megszerzésétől indul (sikeres védés, sikeres záróvizsga).

A 266/2013 /07.11/ Korm. rend. 9. § (1)9 Szakmai gyakorlati időként a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

Tovább »
2016-10-07

Változások a kötelező jogi továbbképzés jelentkezésében, taralmában

Tisztelt Kollegák!

Ezúton értesítjük, hogy 2016. október 4-től megváltozott a jogi továbbképzés felépítése. Érdekes és új témákkal bővítettük a szakmagyakorlók számára elérhető kurzusokat, amelynek célja, hogy a szakmagyakorlók azokat a kurzusokat végezhessék el, amikről valóban úgy gondolják, hogy hasznos tudást nyújthatnak számukra.

A legfontosabb változások a következők:

Tovább »
2016-08-01

Mérnök Igazolványt kapnak a Kamarai Tagok

TiszteltMérnök Kamarai Tagok!

Tisztelt Mérnök Kollégák!

Örömmel értesítjük, hogy a Magyar Mérnöki Kamara létrehozta a személyre szóló Mérnök Igazolványt, amelyet minden tagunk ingyenesen átveheti a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C016. sz. Titkárságán munkanapokon 08.30 - 14.00 h-ig. (tel.: 72/211-026).

Az alábbiakban olvasható MMK - OTP Bank megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos kérdéseket, érdeklődéseket az OTP Pécs, Rákóczi út 1. (Kórház téri) fiókjában Galácz Zsuzsanna osztályvezető Úrhölgyet, mint kiemelt kapcsolattartót hívhatják/kereshetik az ajánlatban  is  olvasható elérhetőségeken

70/866-3803

72/507-928

GalaczZs@otpbank.hu

Tovább »
2016-03-21

OTP Bank Nyrt. kedvezményes ajánlata

Tisztelt Kamarai Tag!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar Mérnök Kamara és az OTP Bank Nyrt. együttműködési megállapodást kötött, mely alapján tagjaink egyedi, kedvezményes ajánlatokból választhatnak.

Tovább »
2015-07-09

Települési vízkár-elhárítási segédlet

Tisztelt Területi Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Tagjai!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Mérnöki Kamara honlapjára ( http://mmk.hu/tudastar/dokumentumtar ) felkerült a települési vízkár-elhárítási segédlet.

 

 

Tovább »
2017-06-15

Segédlet, kézikönyv

Tisztelt Érdeklődők!

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. gondozásában elérhető kiadványok megvásárolhatók nyitvatartási időben a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara székhelyén, a 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. címen. Részletekről kérjük, érdeklődjön Szentpéteri Brigittánál a következő elérhetőségek valamelyikén: szb@mmk.hu vagy +36-1-455-88-63.

Tovább »
2017-06-15

Mérnöki Díjszabás

A kamarai törvény rendelkezései alapján a Magyar Mérnöki Kamara kidolgozta a mérnöki tevékenységek ajlott díjszabását.

Tovább »
Elérhetőségeink

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-016 és C-018,

(PTE Műszaki és Informatikai Kar Kollégium parkoló felöl)
webcím: http://www.bamernok.hu

Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank 10402427-24215545-00000000
Adószám:18310263-2-02

 

 • Elnök: Dr. Kukai Tibor

 

 • Titkár:  Dr. Boda Géza 
 • e-mail: titkar@bamernok.hu,
 • Telefon/fax: (72) 211-026
 • Fogadóórája: kedd és csütörtök: 8:30-12:00 h


Titkársági ügyintézés: 

Batancs Éva

hétfőtől csütörtökig: 08.00 - 16.00 h, pénteken: 08.00 – 14.00 h.

 • e-mail: titkarsag@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 503-650/23830 és (72) 211-026

 

 Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése:

 • Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens
 • Fogadóórái: kedd és csütörtök: 8:30 h - 12:00 h
 • e-mail: tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
 • Tel.:+36 30/791-6461